Pravidla

Zde najdete kompletní pravidla serveru BloodBear

Všeobecná pravidla

[1] Hráč se zavazuje v plné míře respektovat pravidla serveru, všeobecné a obchodní podmínky serveru. Hraním na serveru hráč uděluje souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a jejich zpracování ve smyslu nařízení EU GDPR (General Data Protection Regulation).

[2] Hráč se v plné míře zavazuje, že bude dodržovat všechny zákony a ustanovení České a Slovenské republiky.

[3] Na serveru platí zákaz jakéhokoliv griefování cizího majetku.

[4] Na serveru jsou zakázány jakékoliv podvody na ostatních hráčích.

[5] Nenadávej, neurážej a nevysmívej se druhým. Chovej se slušně a eticky. Nepovyšuj se nad ostatními.

[6] Nepoužívejte nevhodné, vulgární nicky / skiny, nebo nicky zaměnitelné s nickem člena A-Teamu.

[7] Nespamuj chat (Minecraft serveru nebo Discord serveru), nežádej o OP, itemy, ranky, změnu času/počasí, nebo úpravu terénu WorldEditem.

[8] Na serveru se zakazuje jakákoli NEPOVOLENÁ REKLAMA. (Za reklamu se považuje například IP nebo URL adresa)

[9] Nekaž hru ostatním hráčům. Nezabíjej hráče tpa killem, či několikrát za sebou (platí i pro skupiny hráčů).

[10] Nepoužívej cheaty a nezneužívej herní bugy! Hráč má povinnost  každý bug okamžitě nahlásit podpoře serveru.

[11] Platí zákaz používání externích či interních programů, které vykonávají práci za hráče (např. autofish) a jakýchkoliv scriptů apod.

[12] Na serveru je zákaz vytváření teleportačních lokací, které by ohrozily jiného hráče za účelem šikany hráče.

[13] Hráč nemá právo požádat, aby ban byl udělen jemu samotnému. Pokud máte tu potřebu stačí napsat /banme a dostanete ban na 24 hodin.

[14] Zákaz jakýchkoliv podvodů na hráčích, členech A-Teamu, všeobecných povodů, či podvodů na serveru samotném.

[15] Pokyny člena A-Teamu jsou pro hráče závazné a hráč má povinnost je respektovat. Pokud s rozhodnutím hráč nesouhlasí, může se obrátit na Discord server.

[16] Platí zákaz napomáhání či navádění jiných hráčů k porušení pravidel serveru.

[17] Hráč je povinen průběžně sledovat pravidla na tomto odkazu v případě jejich změny. Při rozhodování jsou vždy TATO pravidla.

[18] Žádost o unban může hráč podat na Discord serveru pomocí ticketu. Žádosti o unban podané ve hře nebudou akceptovány.

[19] Hráč je odpovědný za zabezpečení svého účtu.

[20] Každý hráč může mít pouze jeden herní účet. V případě, že se na jedné IP adrese nachází více hráčů, jedná se o hrubé porušení pravidel.

[21] Data uživatelů, hesla apod. jsou majetkem provozovatele (BloodBear) a při poškození, ztrátě či úniku dat nemá uživatel nárok na náhradu škody.

[22] V případě banu je přísně zakázané obcházet ban vytvořením nového účtu!

[23] Je zakázáno šířit o serveru jakékoliv informace, které nejsou veřejně přístupné.

[24] V případě udělení trestu nemá uživatel jakýkoliv nárok na vrácení všeho, co uživatel přispěl, vyhrál apod.

[25] Je zakázáno jakýmkoliv způsobem přeprodávat produkty nabízené serverem (například VIP).

[26] Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat server.

[27] Je zakázáno obcházet nebo poskytovat informace o obcházení našich bezpečnostních systémů či instalaci cheat clientů.

[28] Na serveru je zakázáno nabízet jakoukoliv obchodní nabídku, ve které je předmětem obchodu jiná věc než herní prvek serveru.

[29] Je zakázáno šířit osobní informace jakékoliv osoby.

[30] Je zakázáno zneužívat či zatěžovat podporu (spam ticketů apod.).

[31] Pokud chcete uspořádat na serveru soutěž, musíte mít povolení od vedení serveru, které s Vámi vyřeší podrobnosti.

[32] Veškerý obsah serveru BloodBear a přidružených stránek (Web, Facebook apod.) je duševním vlastnictvím člena vedení, který je nejvyšší odpovědný za provoz serveru. (Aktuální osobu naleznete na tomto odkazu)

[33] Je zakázáno používání resource packů, modifikací a dalších věcí, které hráči výrazně zvýhodňují hru proti ostatním. (Mezi ně patří např. X-Ray či Butterfly/Jitter/Drag)

[34] Je zakázáno využívat jakýkoliv druh AutoClickeru, včetně těch integrovaných v myši či klávesnici. Zakázaný je i DragClick.

[35] Platí zákaz poskytování falešných důkazů.

[36] Ve veřejném chatu je zakázáno psát v jiném jazyku než v Češtině, Slovenštině nebo Angličtině.

[37] Je zákaz úmyslně ničit svět i v netheru a endu (např. rozlévání vody či lávy).

[38] Je zakázáno záměrně zneužívat mezery a chyby v pravidlech.

[39] Teleporty (například TPA) nesmí hráče poškodit.

[40] Při okradení při obchodování má hráč právo na vrácení věcí, pokud dokáže, že byl skutečně okraden.

[41] Platí zákaz ničení cizí rezidence, pokud tak není předem domluveno. Platí i když máte v rezidenci ničení povolené.

[42] V případě, že uživatel není zletilý, odpovídá za veškeré jeho činy jeho zákonný zástupce.

[43] Je zakázáno prodávat falešné klíče či kódy na VIP.

[44] Při vyhození hráče z rezidence má hráč právo na vrácení věcí.

[45] Je zakázáno týmovat s hráčem z jiného týmu (Pokud se nejedná o speciální event, který je vždy označen).

[46] Každý případ je posuzovaný individuálně.

[47] Provozovatel (BloodBear) si vyhrazuje právo tato pravidla či obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

[48] Nahlášení hráče, admina či bugu musí proběhnout kontaktováním podpory serveru.

[49] Na serveru je přísně zakázáno mít postavené farmy, které nadměrně zatěžují server. Zároveň je přísně zakázáno mít v rámci chunku víc jak 70 entit a tile-entit současně.

[50] Jakákoliv farma, nebo jiná stavba či konstrukce, která způsobuje nadměrné zatížení serveru (např. velké množství tile-entit, příliš rychlé obvody apod.) musí být před uvedením do provozu zkontrolována členem admin teamu, který má při jejich schvalování konečné rozhodnutí.

[51] Je přísně zakázáno využívat nadměrné množství item framů v rezidencích, ať už na označení skladů, nebo prodávaných položek . V případě obchodů se může v přiměřeném množství použít item frame na označení produktu, který se jinak označit nedá.

[52] Za důkazní materiál se považují screenshoty obrazovky, případně záznamy z logu, avšak o míře věrohodnosti předložených důkazů rozhoduje A-Team z důvodu možného falzifikátu.

[53] Za důkaz se považuje i výpověď svědka, avšak je potřeba zajistit jeho důvěryhodnost.

[54] Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena admin teamu, avšak v případě nesouhlasu se může prostřednictvím Discord serveru odvolat na přehodnocení rozhodnutí na vedení serveru. Hráč musí mít však na paměti, že člen vedení může rozhodnout jinak, nebo trest zvýšit. Rozhodnutí vedení je konečné a není možné vůči němu uplatnit žádný opravný prostředek.

[55] Pokud-li se hráč přizná k porušení pravidel, není třeba předkládat další důkazové materiály a rozhoduje se přímo o trestu. Přiznání je polehčující okolností, která má vliv na udělenou výšku trestu.

[56] Všechna pravidla platí i pro členy admin teamu.

[57] Omezte toxické zprávy jako ,,Who asked?”. Zákaz ear rapingu. Zprávy jako “tvoje máma smrdí” a podobné jsou povolené. Pokud by se jednalo o velmi osobní záležitost, která by naprosto určitě nemohla být myšlena jako vtip, může se postižený obrátit na vedení serveru v ticket systému.

[58] V chatu je povolena otevřená debata. Je přísně zakázáno urážet hráče / člena AT kvůli jeho názoru, sexuální orientaci apod. V chatu je zakázáno prosazovat různé ideologie či určitou sexuální orientaci. Názor vyjádřit můžete, ale je zakázáno tento názor prosazovat.

[59] Majitel a vedení serveru si vyhrazují veškerá práva.

[60] Použití klientů třetích stran je na vlastní nebezpečí. (Seznam povolených klientů třetích stran: Lunar Client, Feather Client, Badlion Client, TLauncher, Salwyrr)

[61] Když něco není v pravidlech explicitně zakázáno, neznamená to, že je daná věc povolena.

Pravidla webového obchodu a veškerých plateb

Dále jen Všeobecné obchodní podmínky, obchodní podmínky nebo VOP

[1] Zakoupení čehokoliv neznamená ochranu proti banu.

[2] Při zakoupení nemáte právo na vrácení peněz (Právo požádat o vrácení peněz máte jen v případech, kdy např. jste rodič a Váš syn/dcera za vaše peníze bez Vašeho svolení koupí produkt na serveru. Server BloodBear však nemá povinnost a negarantuje, že Vám peníze budou vráceny).

[3] Pokud po zaplacení (Objednávce označené jako zaplacena) neobdržíte zakoupený produkt do 10 minut, musíte tento problém do 3 dnů nahlásit pomocí ticketu na Discord serveru nebo pomocí emailu (info@bloodbear.cz). V opačném případě nemáte nárok na obdržení produktu.

[4] Není garantovaný stálý přístup na server (např. mohou být technické opravy, apod.). V případě výpadku není možná kompenzace, pokud vedení neurčí jinak.

[5] Vyhrazujeme si právo na změnu produktů v obchodě, úpravy cen a výhod bez předchozího upozornění.

[6] Vše co je uvedeno jako permanentní bude platné do konce serveru.

[7] Pokud vedení serveru uzná za vhodné, výhody mohou být odebrány. Toto se však děje pouze v krajních případech

[8] Při odeslání SMS se zříkáte jakéhokoliv nároku na vrácení peněz.

[9] Veškeré slevy se nevztahují na SMS platby, pokud vedení serveru nerozhodne jinak.