Pravidla

Zde najdete kompletní pravidla serveru BloodBear

Všeobecná pravidla

[1] Hráč se zavazuje v plné míře respektovat pravidla serveru, všeobecné a obchodní podmínky serveru. Hraním na serveru hráč uděluje souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a jejich zpracování ve smyslu nařízení EU GDPR (General Data Protection Regulation).

[2] Hráč se v plné míře zavazuje, že bude dodržovat všechny zákony a ustanovení České a Slovenské republiky.

[3] Na serveru platí zákaz jakéhokoliv griefování cizího majetku.

[4] Na serveru jsou zakázány jakékoliv podvody na ostatních hráčích.

[5] Nenadávej, neurážej a nevysmívej se druhým. Chovej se slušně a eticky. Nepovyšuj se nad ostatními.

[6] Je zakázáno používat nevhodné a vulgární nicky a skiny.

[7] Nespamuj chat (Minecraft serveru nebo Discord serveru), nežádej o OP, itemy, ranky, změnu času/počasí, nebo úpravu terénu WorldEditem.

[8] Na serveru se zakazuje jakákoli NEPOVOLENÁ REKLAMA. (Za reklamu se považuje například IP nebo URL adresa)

[9] Nekaž hru ostatním hráčům. Nezabíjej hráče tpa killem, či několikrát za sebou (platí i pro skupiny hráčů).

[10] Nepoužívej cheaty a nezneužívej herní bugy! Hráč má povinnost  každý bug okamžitě nahlásit podpoře serveru.

[11] Platí zákaz používání externích či interních programů, které vykonávají práci za hráče (např. autofish) a jakýchkoliv scriptů apod.

[12] Na serveru je zákaz vytváření teleportačních lokací, které by ohrozily jiného hráče za účelem šikany hráče.

[13] Hráč nemá právo požádat, aby ban byl udělen jemu samotnému. Pokud máte tu potřebu stačí napsat /banme a dostanete ban na 24 hodin.

[14] Zákaz jakýchkoliv podvodů na hráčích, členech A-Teamu, všeobecných povodů, či podvodů na serveru samotném.

[15] Pokyny člena A-Teamu jsou pro hráče závazné a hráč má povinnost je respektovat. Pokud s rozhodnutím hráč nesouhlasí, může se obrátit na Discord server.

[16] Platí zákaz napomáhání či navádění jiných hráčů k porušení pravidel serveru.

[17] Hráč je povinen průběžně sledovat pravidla na tomto odkazu v případě jejich změny. Při rozhodování jsou vždy TATO pravidla.

[18] Žádost o unban může hráč podat na Discord serveru pomocí ticketu. Žádosti o unban podané ve hře nebudou akceptovány.

[19] Hráč je odpovědný za zabezpečení svého účtu.

[20] Každý hráč může mít pouze jeden herní účet. Je zákázáno zneužívat dynamickou IP adresu. Vyjímku je možné udělit v rámci rodiny (stejná IP).

[21] V případě banu je přísně zakázané obcházet ban vytvořením nového účtu!

[22] Data uživatelů, hesla apod. jsou majetkem provozovatele a při poškození, ztrátě či úniku dat nemá uživatel nárok na náhradu škody.

[23] Je zakázáno šířit o serveru jakékoliv informace, které nejsou veřejně přístupné.

[24] V případě udělení trestu nemá uživatel jakýkoliv nárok na vrácení všeho, co uživatel přispěl, vyhrál apod.

[25] Je zakázáno jakýmkoliv způsobem přeprodávat produkty nabízené serverem (například VIP).

[26] Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat server.

[27] Je zakázáno obcházet nebo poskytovat informace o obcházení našich bezpečnostních systémů či instalaci cheat clientů.

[28] Na serveru je zakázáno nabízet jakoukoliv obchodní nabídku, ve které je předmětem obchodu jiná věc než herní prvek serveru a jakoukoliv nabídku v níž je platidlo realná měna či kryptoměna.

[29] Je zakázáno šířit osobní informace jakékoliv osoby.

[30] Je zakázáno zneužívat či zatěžovat podporu (spam ticketů apod.).

[31] Pokud chcete uspořádat na serveru soutěž, musíte mít povolení od vedení serveru, které s Vámi vyřeší podrobnosti.

[32] Veškerý obsah serveru BloodBear a přidružených stránek (Web, Facebook apod.) je duševním vlastnictvím člena vedení, který je nejvyšší odpovědný za provoz serveru. (Aktuální osobu naleznete na tomto odkazu)

[33] Je zakázáno používání resource packů, modifikací a dalších věcí, které hráči výrazně zvýhodňují hru proti ostatním. (Mezi ně patří např. X-Ray či Butterfly/Jitter/Drag)

[34] Je zakázáno využívat jakýkoliv druh AutoClickeru, včetně těch integrovaných v myši či klávesnici. Zakázaný je i DragClick.

[35] Platí zákaz poskytování falešných důkazů.

[36] Ve veřejném chatu je zakázáno psát v jiném jazyku než v Češtině, Slovenštině nebo Angličtině.

[37] Je zákaz úmyslně ničit svět i v netheru a endu (např. rozlévání vody či lávy, nedotěžením stromů, stavěím velkých rovných ploch).

[38] Je zakázáno záměrně zneužívat mezery a chyby v pravidlech.

[39] Teleporty (například TPA) nesmí hráče poškodit.

[40] Při okradení při obchodování má hráč právo na vrácení věcí, pokud dokáže, že byl skutečně okraden.

[41] Hráč je odpovědný za zabezpečení své rezidence i nastavená oprávnění. V případě griefu rezidence nemá hráč nárok na náhradu škody.

[42] Při vyhození hráče z rezidence má hráč právo na vrácení věcí.

[43] Hráč je povinen mít pro rezidenci nastavenou bezpečnou lokaci pro teleport.

[44] V případě, že uživatel není zletilý, odpovídá za veškeré jeho činy jeho zákonný zástupce.

[45] Minimální rozestup mezi rezidencemi je 25 blocků od hranice.

[46] Každý případ je posuzovaný individuálně.

[47] Provozovatel (BloodBear) si vyhrazuje právo tato pravidla či obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

[48] Nahlášení hráče, admina či bugu musí proběhnout kontaktováním podpory serveru.

[49] Na serveru je přísně zakázáno mít postavené farmy, které nadměrně zatěžují server. Zároveň je přísně zakázáno mít v rámci chunku víc jak 70 entit a tile-entit současně.

[50] Jakákoliv farma, nebo jiná stavba či konstrukce, která způsobuje nadměrné zatížení serveru (např. velké množství tile-entit, příliš rychlé obvody apod.) musí být před uvedením do provozu zkontrolována členem admin teamu, který má při jejich schvalování konečné rozhodnutí.

[51] Je přísně zakázáno využívat nadměrné množství item framů v rezidencích, ať už na označení skladů, nebo prodávaných položek . V případě obchodů se může v přiměřeném množství použít item frame na označení produktu, který se jinak označit nedá.

[52] Za důkazní materiál se považují screenshoty obrazovky, případně záznamy z logu, avšak o míře věrohodnosti předložených důkazů rozhoduje A-Team z důvodu možného falzifikátu. Za důkaz se považuje i výpověď svědka, avšak je potřeba zajistit jeho důvěryhodnost.

[53] Všechny poukazy získané z truhel je možné uplatnit pouze po dobu trvání sezóny. Po ukončení sezóny zaníká platnost poukazů.

[54] Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena AT, avšak v případě nesouhlasu se může prostřednictvím Discord serveru odvolat na přehodnocení rozhodnutí na vedení serveru. Hráč musí mít však na paměti, že člen vedení může rozhodnout jinak, nebo trest zvýšit. Rozhodnutí vedení je konečné a není možné vůči němu uplatnit žádný opravný prostředek.

[55] Pokud-li se hráč přizná k porušení pravidel, není třeba předkládat další důkazní materiály a rozhoduje se přímo o trestu. Přiznání je polehčující okolností, která má vliv na udělenou výšku trestu.

[56] Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet serverové mechaniky. (např. Anti-AFK systém)

[57] Pokud je hráč podezřelý z používání nepovolených modifikací a je při prohlídce počítače nalezena modifikace, hráč nemá právo na odebrání / zmírnění trestu, jelikož již nelze blíže prokázat, zda byla modifikace používána.

[58] V chatu je povolena otevřená debata. Je přísně zakázáno urážet hráče / člena AT kvůli jeho názoru, sexuální orientaci apod. V chatu je zakázáno prosazovat různé ideologie či určitou sexuální orientaci. Názor vyjádřit můžete, ale je zakázáno tento názor prosazovat.

[59] Majitel a vedení serveru si vyhrazují veškerá práva.

[60] Použití klientů třetích stran je na vlastní nebezpečí. V klientu nesmí být povolená jakákoliv modifikace, která zvýhodňuje hráče.

[61] Když něco není v pravidlech explicitně zakázáno, neznamená to, že je daná věc povolena.

Pravidla webového obchodu a veškerých plateb

Dále jen Všeobecné obchodní podmínky, obchodní podmínky nebo VOP

[1] Zakoupení čehokoliv neznamená ochranu proti banu.

[2] Při zakoupení nemáte právo na vrácení peněz (Právo požádat o vrácení peněz máte jen v případech, kdy např. jste rodič a Váš syn/dcera za vaše peníze bez Vašeho svolení koupí produkt na serveru. Server BloodBear však nemá povinnost a negarantuje, že Vám peníze budou vráceny).

[3] Pokud po zaplacení (Objednávce označené jako zaplacena) neobdržíte zakoupený produkt do 10 minut, musíte tento problém do 3 dnů nahlásit pomocí ticketu na Discord serveru nebo pomocí emailu (info@bloodbear.cz). V opačném případě nemáte nárok na obdržení produktu.

[4] Není garantovaný stálý přístup na server (např. mohou být technické opravy, apod.). V případě výpadku není možná kompenzace, pokud vedení neurčí jinak.

[5] Vyhrazujeme si právo na změnu produktů v obchodě, úpravy cen a výhod bez předchozího upozornění.

[6] Vše co je uvedeno jako permanentní bude platné do konce serveru.

[7] Pokud vedení serveru uzná za vhodné, výhody mohou být odebrány. Toto se však děje pouze v krajních případech

[8] Při odeslání SMS / platbě přes Paysafecard se zříkáte jakéhokoliv nároku na vrácení peněz.

[9] Veškeré slevy se nevztahují na SMS platby, pokud vedení serveru nerozhodne jinak.

[10] Kurz CZK:EUR je 25:1.