Changelog

Zde můžete najít seznam změn na serveru

1.0 [X.X.2022]

1.0 [1.1.2000]